Dầu gió xanh Mỹ 24ml – Eagle Brand Medicated Oil

160,000 

Dầu gió xanh Mỹ 24ml là sản phẩm được Borden lần đầu du nhập vào thị trường Việt Nam năm 1960 và nhận được kết quả vô cùng bất ngờ bởi sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng tại đây. Hầu như trong mọi tủ thuốc tại các gia đình Việt Nam luôn có mặt của dầu gió Eagle Brand Medicated Oil.

Dầu gió xanh Mỹ 24ml
Dầu gió xanh Mỹ 24ml – Eagle Brand Medicated Oil

160,000 

Call Now